We zijn aan het laden ...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

KingPhone
Nachtegaalstraat 19, 3581 AB Utrecht
Telefoon: +31 6 15 91 32 40 op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 20.00 uur
E-mailadres: info@kingphone.nl
KvK-nummer: 63589907
Btw-nummer: NL002488372B85                    

Artikel 2. Klachten of defecten
Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die op de reparatie bon staat/staan omschreven. KingPhone onderzoekt altijd alle functionaliteiten van het gerepareerde toestel. Van belang is het volgende: als het toestel waterschade opgelopen heeft moet de consument dit vooraf vermelden/aangeven. KingPhone benadrukt dat als een consument akkoord gaat met een waterschadebehandeling hiervoor automatisch €25 inclusief BTW in rekening wordt gebracht.

Artikel 3. Prijzen
Onze prijzen bestaan uit de volgende items: onderdelen, montage en 12 maanden garantie op het vervangen scherm. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 4. Onderzoek
Als bij het onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger is dan onze vooraf aangegeven kostenraming, wordt dit aan de consument gemeld. Hij/zij moet hiervoor akkoord geven zodat het toestel compleet werkend is. Indien de consument niet akkoord gaat met de hogere reparatiekosten zal het toestel ongeprepareerd retour gezonden worden aan de consument.

Artikel 5. Garantie
KingPhone geeft 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel zoals dit onderdeel vermeld staat op de reparatiebon. Stoot-, val- of waterschade na onze reparatie valt niet onder deze garantie. Let op. De reparatiebon van de consument is tevens het garantiebewijs. Indien deze bon niet aantoonbaar is, vervalt de garantie. KingPhone is niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade aan uw toestel.

Artikel 6. Verzending van toestellen
KingPhone neemt toegestuurde toestellen aan. Daarbij geldt de volgende regel. De consument dient het toestel aangetekend en verzekerd naar ons te verzenden. KingPhone verzendt het toestel ook aangetekend en verzekerd retour. Deze verzendkosten zijn voor de rekening van de consument. Bij eventueel verlies of diefstal wordt dit door KingPhone afgehandeld met de betreffende transporteur.

Artikel 7. Fabrieksgarantie
De reparaties die KingPhone uitvoert vallen buiten de fabrieksgarantie. Ergo, de fabrieksgarantie vervalt bij reparatie door KingPhone. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al verlopen is op het moment dat uw toestel schade heeft geleden.

Artikel 8. Niet betaalde/afgehaalde producten
Als de reparatie gereed is en de klant is hiervan op de hoogte is gebracht, heeft de consument twee (2) maanden de tijd om het toestel te betalen en af te halen. Indien de consument dit na twee (2) maanden niet gedaan heeft, heeft KingPhone het recht het product te verkopen en/of vernietigen.

Artikel 9. Niet betaalde, maar wel afgehaalde producten.
Als de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet wordt hij hierop door KingPhone gewezen. KingPhone gunt in dezen de consument nog een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Blijft betaling ook dan uit, is de consument over het nog openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is KingPhone gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van 
€ 40,-.

Artikel 10. Werkwijze
KingPhone werkt met een bonnensysteem. 
Levert de consument een toestel in, ontvangt de consument een reparatiebon van de medewerker. Hierop staat vermeld om welk type toestel het gaat en wat de klacht / reparatie is. De bon is het afhaalbewijs van het toestel. Wanneer de bon van het ingeleverde toestel zoek is of soortgelijks, moet de consument via de aankoopbon van het toestel aantonen dat het toestel zijn/haar eigendom is. Tevens is de reparatiebon het garantiebewijs van de reparatie. Deze bon dient dus goed te worden bewaard! Zonder reparatiebon/ garantiebewijs kan KingPhone géén garantie geven.

Artikel 11.
Wanneer u uw toestel inlevert voor reparatie bij KingPhone gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Newsletter signup

  Book an Engineer

  Collection Day

  Computer / Laptop

  Brand

  Operating System

  First name

  Last name

  Email address

  Contact phone number

  Address

  City

  Special requests

  Maak een afspraak   Translate »